แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

  * ชือ - นามสกุล

  * อีเมล

  * เบอร์โทร

  * เลขที่ออเดอร์

  * จำนวนเงินที่โอน

  * วันที่โอน

  * เวลาที่โอน

  * ช่องทางการชำระเงิน

  * แนบหลักฐานการโอนเงิน

  ข้อความ (เพิ่มเติม)

     ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank)

  สาขา : บิ๊กซ๊ หางดง (Big C Hang Dong Branch)

  ชื่อบัญชี : พิเชฐ เพื่อนรัก

  เลขที่บัญชี : 021-8-05798-5

     ไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)

  สาขา : เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ (Central Airport Chiangmai Branch)

  ชื่อบัญชี : พิเชฐ เพื่อนรัก

  เลขที่บัญชี : 816-226855-0

     Paypal
  • ค่าธรรมเนียม Paypal 3.7% ของยอดสั่งซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า กรุณาแจ้งรายการสั่งซื้อให้ทางร้านทราบเพื่อดำเนินการส่งใบเรียกเก็บเงิน
  • We accept PayPal or money transfer to bank account. Inform us your payment through website by fill in your payment info below or call 081 0282726