– มอสธรรมชาติ 100% ปราศจากสี หรือสารเคมี

– เหมาะสำหรับสัตว์สะเทิน หรือสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบพื้นที่เปียกชื้น

– เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่เลี้ยงแบบชื้น

– สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับวางไข่ และฟักไข่

 Exo Terra Forest Moss คือมอสธรรมชาติอัดก้อนที่ปลูกในเขตร้อนชื้นแถบเอเซีย วัสดุรองพื้นแบบระบบนิเวศตามธรรมชาตินี้ เหมาะสำหรับการเพิ่มระดับความชื้นในตู้เลี้ยง ปลอดภัยสำหรับกบ ซาลาแมนเดอร์ และสัตว์ที่ชอบขุด หรือฝังตัว

Exo Terra Forest Moss มีประสิทธิภาพด้านการดูดซับสูง แนะนำให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับหลบซ่อน เช่น Snake Cave หรือ Reptile Cave และยังเหมาะเป็นวัสดุสำหรับวางไข่ หรือฟักไข่