– สร้างน้ำหยด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สัตว์มักใช้ดื่มกิน

 – จำลองพฤติกรรมการดื่มน้ำตามธรรมชาติของสัตว์

 – เหมาะสำหรับสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน

 – มีความสมจริง ใบมันเงา คล้ายคลึงกับพืชอวบน้ำในธรรมชาติ

 – รวมปั๊มน้ำในตัว

Exo Terra Dripper Plant มีความคล้ายคลึงพืชจริง ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการให้น้ำแก่สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน

กิ้งก่าต้นไม้ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักคุ้นเคยกับน้ำที่ไม่ไหล หรือน้ำนิ่ง แต่จะดื่มน้ำจากหยาดน้ำค้าง หรือหยาดน้ำฝนที่ตกลงมา ในขณะที่หาอาหารอยู่ในป่า

Exo Terra Dripper Plant ช่วยสร้างหยดน้ำที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยดึงดูดแม้ทั้งสัตว์เลื้อยคลานที่ลังเลที่จะดื่มน้ำ การดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการขาดน้ำ และจะช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของสัตว์

วิธีการติดตั้ง

  1. วางปั๊มลงไปในภาชนะเก็บน้ำ เช่น Exo Terra Water Dish Large or X-Large (A)
  2. ต่อท่อน้ำเข้ากับต้นไม้ (B)
  3. จัดวางต้นไม้ เหนือต่ำแหน่งภาชนะเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการกระเด็นหก (D)
  4. ต่อท่ออีกด้านหนึ่งเข้ากับปั๊มน้ำ (B)
  5. เช็ดมือให้แห้ง แล้วสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ
  6. ปรับความเร็วในการหยดโดยหนุนวาว์ล (C)