– ใช้ตกแต่งเข้ากับตู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างกลมกลืน และง่ายดาย

– ปรับระดับได้เองตามระดับน้ำ

– ยึดติดกับผนังตู้เลี้ยงด้วยแม่เหล็ก ปราศจากอุปกรณ์อื่นๆที่รกสายตา

– ขอบลาดเอียงจมลงในน้ำ เพื่อให้สัตว์ปีนป่ายขึ้นลงได้อย่างง่ายดาย

– เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่อาบแดด หรือพักผ่อนสำหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

Exo Terra Turtle Bank เป็นเกาะลอยน้ำ และพื้นที่อาบแดดสำหรับเต่าน้ำ ยึดติดกับผนังตู้ด้วยแม่เหล็ก สามารถติดตั้งเข้ากับมุมตู้เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับว่ายน้ำให้มากที่สุด ปรับระดับตามระดับน้ำในตู้เลี้ยงโดยอัตโนมัติ ขอบจุ่มลงใต้น้ำเพื่อช่วยให้สัตว์ปีนขึ้นด้านบนได้ง่าย เพื่ออาบแดด รับแสง UVB หรือปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยหลอดความร้อน