– เหมาะสำหรับสัตว์ และแมลงเหยื่อที่ไม่มีชวิต

– ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท

– จำลองการเคลื่อนไหวของสัตว์ และแมลงเหยื่อ เหมือนมีชีวิตอยู่

– ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการกิน

– เหมาะสำหรับใช้ป้อนแมลงกระป๋อง

– ทำงานด้วยแบตเตอรี่

Vivivator จาก Exo Terra เป็นถาดอาหารที่สั่นสะเทือนได้ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการป้อนแมลงเหยื่อที่ไม่มีชีวิตให้แก่สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน การสั่นสะเทือนความถี่สูงจำลองการเคลื่อนไหวให้แมลงเหยื่อดูคล้ายกับยังมีชีวิตอยู่ เพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้สัตว์จู่โจมเข้าจัดการกับเหยื่อที่เคลื่อนไหวอยู่ เช่นเดียวกับพฤติกรรมการกินตามธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน

Vivivator ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท จึงสามรถเปิดการทำงานได้จากภายนอกกรงเลี้ยง ลดการก่อความเครียดให้แก่สัตว์ หลังจากกดปุ่มบนรีโมท Vivivator จะทำงานเป็นเวลาประมาณ 15วินาที และสามรถสั่งการทำงานซ้ำได้อีกจนกว่าอาหารจะถูกกินจนหมด

ตัวถาดอาหารทำความสะอาดไดง่าย และสามารถถอดแยกออกจากฐานรูปทรงก้อนหินเพื่อทำความสะดวกในระหว่างการทำความสะอาด