– ให้แหล่งน้ำสะอาด

– ป้องกันไม่ให้สัตว์ทำน้ำหกหรือกระเด็น เปรอะเปื้อน

– รูปทรงมั่นคงป้องกันการล้มคว่ำ

– รูปลักษณ์กลมกลืน เป็นธรรมชาติ

– ผลิตจากอาหารเกรดสำหรับอาหาร

–   ง่ายต่อการทำความสะอาด

น้ำระเหยอย่างรวดเร็วในสถานที่เลี้ยงที่ค่อนข้างร้อน ควบคู่กับความจริงที่สัตว์มีแนวโน้มที่จะทำน้ำกระเด็น หรือหก ทำให้ต้องเปลี่ยน และเติมน้ำเป็นประจำในแต่ละวัน

Exo Terra Water Well ช่วยลดปัญหานี้โดยให้แหล่งน้ำสะอาด ขวดเก็บทำหน้าที่ป้องกันน้ำจากสัตว์และแมลง มีตะแกรงกั้นระหว่างขวดน้ำและอ่างเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไปในขวดเก็บน้ำ พื้นผิวคล้ายคลึงธรรมชาติมาก ทำให้สามรถใช้ตกแต่งร่วมกับสถานที่เลี้ยงทุกประเภทได้ง่าย