– คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับสัตว์กินแมลง ไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเสริม

– ความหนาแน่นสูง สามารถผสมรวมกับผัก และผลไม้

– มีส่วนผสมของน้ำมันปลา แหล่งของกรดไขมันโอเมก้า 3

– มีส่วนผสมของเลซทิน (lecithin) แหล่งของไขมันฟอสโฟลิพิด (phospholipid) 

– มีปริมาณกากใยสูง เพื่อจำลองส่วนประกอบไคตินในอาหารของสัตว์กินแมลง

– มีเม็ดสีเพื่อสุขภาพ และสีขนที่ดี

– รสชาติดี เป็นที่ชื่นชอบของสัตว์

– มีส่วนผสมของวิตามินอี และวิตามินซี ธรรมชาติ

– มีทอรีน (taurine) ในระดับที่เหมาะสม ตามคำแนะนำสำหรับสัตว์กินแมลง

Mazuri Insectivore Diet ถูกออกแบบให้คล้ายคลึงกับอาหารของสัตว์กินแมลง มีระดับโปรตีน และกากใยสูง เหมาะสำหรับเม่นแคระ ซูก้าไกรเดอร์ เมียร์แคท เฟนเนคฟ๊อกซ์ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และนกที่กินแมลงเป็นอาหาร

ผ่านการทดสอบแล้วในกลุ่มสัตว์หลากหลายชนิด โดยใช้แทนอาหารทั้งหมด หรือบางส่วนของอาหารที่เป็นแมลง

ขนาดเม็ดอาหาร:  1/8 x 1/8 นิ้ว

ขนาดบรรจุ:         บรรจุกระสอบ ขนาด 25lb (11.33 kg)

ข้อมูลโภชนาการ :

โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 28.0%
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 12.0%
ไฟเบอร์ (ไม่เกิน) 13.0%
ความชื้น (ไม่เกิน) 12.0%
เถ้า (ไม่เกิน) 8.0%

 

 

น้ำหนัก 11.33 กก.