– คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้วิตามินและแร่ธาตุเพิ่มเติม

– สูตรอาหารใช้ผักเป็นวัตถุดิบหลัก

– วิตามิน E ธรรมชาติ

– มีส่วนผสมของเมล็ดแฟรกซ์ แหล่งของกรดไขมันโอเมก้า 3

– รูปแบบอาหารเม็ดใช้ง่าย และมีสูญเสียน้อย

– มีส่วนผสมของ ยัคคา ชิดิเจอร่า ช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียในมูลสัตว์

Mazuri Rat & Mouse Diet เป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง และสมบูรณ์ครบถ้วน สูตรอาหารได้รับการคิดค้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของหนูในทุกช่วงอายุ

ขนาดเม็ดอาหาร:  หน้าตัดรูปวงรีขนาด 3/8 x 6/8 นิ้ว, ความยาว 1 นิ้ว

ขนาดบรรจุ:          กระสอบกระดาษ ขนาด 25 lb (11.33 kg)

ข้อมูลโภชนาการ :

โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 23.0%
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 6.5%
ไฟเบอร์ (ไม่เกิน) 4.5%
ความชื้น (ไม่เกิน) 12.0%
เถ้า (ไม่เกิน) 8.0%
วิตามิน E (ไม่น้อยกว่า) 50 IU/kg
น้ำหนัก 11.33 กก.