– ช่วยปรับสภาพน้ำประปา ให้เหมาะสมสำหรับใช้ในตู้เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน

– กำจัดคลอลีน และแอมโมเนีย

– ลดโลหะหนัก และล้างสารพิษปนเปื้อน

– ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเยื่อเมือกในสัตว์สะเทิน และปลา

– ช่วยส่งเสริมขบวนการลอกคราบของสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน

น้ำยาปรับสภาพน้ำ Aquatize มีคุณสมบัติในการช่วยปรับสภาพน้ำประปาให้มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำดื่ม กำจัดคลอรีน และแอมโมเนีย ลดปริมาณโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน จึงเป็นสิ่งที่ควรใช้เป็นประจำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาก่อนนำไปใช้สำหรับตู้เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน

Aquatize มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นการสร้างเมือกหุ้มตัวตามธรรมชาติของสัตว์สะเทิน และปลา นอกจากนี้น้ำมันจากสารสกัดยังช่วยส่งเสริมการลอกคราบของสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อสุขภาพ และโครงสร้างเนื้อเยื่อผิวหนังที่สมบูรณ์แข็งแรง