– เป็นทรายธรรมชาติ 100% ปราศจากสีย้อม หรือสารเคมี

– ช่วยสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้คล้ายคลึงกับสภาพใต้น้ำ

–  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นวัสดุรองพื้นตู้เลี้ยงเต่าน้ำ

– ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติ ของสัตว์

– สามารถใช้เป็นวัสดุรองพื้นสำหรับตู้เลี้ยงสัตว์ทะเลทรายได้ด้วยเช่นกัน

 Exo Terra Riverbed Sand เหมาะสำหรับเต่าน้ำหลายๆชนิด เป็นสิ่งที่เต่าต้องการ และชื่นชอบในธรรมชาติ โดยเฉพาะตะพาบน้ำซึ่งมีพฤติกรรมชอบขุด และฝังตัวด้วยทรายละเอียด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินชนิดอื่นๆ เช่น กบ ซาลาแมนเดอร์ ซึ่งมีเนื้อเยื่อผิวหนังที่อ่อนนุ่ม สามารถถูกทำลาย หรือได้รับบาดเจ็บจากวัสดุที่มีพื้นผิวหยาบ เช่น กรวด หรือหิน ได้ง่าย

Riverbed Sand เป็นทรายที่มีเนื้อละเอียดมาก และเม็ดกลม จากแม่น้ำในแอฟริกา สามารถถูกขับออกได้ง่ายเมื่อเข้าสู่ร่างกายสัตว์ แตกต่างจากกรวด และหิน ที่อาจก่อให้เกิดการอุดตันในทางเดินอาหารของสัตว์ได้  จึงเป็นวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม ปลอดภัย และดีที่สุดสำหรับใช้ในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ