– เหมาะสำหรับใช้เคลื่อนย้ายสัตว์ หรือเก็บแมลงเหยื่อ

– มีช่องเปิดสำหรับใช้อาหารสัตว์

– วางซ้อนทับกันได้เพื่อการจัดแสดง หรือเพาะพันธุ์

 – มีช่องระบายอาการด้านข้าง และด้านบนฝากล่อง

– ฝาเปิดขนาดใหญ่ด้านบนช่วยให้เข้าถึงด้านในได้ง่าย

– ตัวกล่องผลิตจากพลาสติกใส

ช่องสำหรับให้อาหารด้านหน้าของฝาคลอบช่วยเพิ่มความสะดวกในการให้อาหาร หรือน้ำ โดยเฉพาะในกรณีที่ว่างซ้อนกัน ทำให้การให้อาหารง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการสร้างความเคลียดให้แก่สัตว์เลี้ยง เนื่องจากไม่จำเป้นต้องเคลื่อนย้ายกล่องเพื่อเปิดฝาด้านบน ช่องระบายอากาศด้านบนทำมุมเอียงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกในกรณีที่ตัวกล่องถูกจัดเรียงวางซ้อนกัน