– แสดงผล และตรวจสอบระดับอุณหภูมิภายในตู้เลี้ยงสัตว์

– อ่านค่า และติดตั้งได้ง่าย