– สร้างพื้นที่หลบซ่อนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน

– มีลักษณะคล้ายคลึงกับซากกระโหลกจริง สามารถใช้ตกแต่งเข้ากับตู้เลี้ยงทั้งแบบทะเลทราย และป่าฝน ได้อย่างกลมกลืน

Exo Terra ที่หลบซ่อนรูปทรงกระโหลก มีลักษณะคล้ายคลึงกับซากกระโหลกสัตว์ตามธรรมชาติเป็นอย่างมาก ช่วยสร้างสถานที่ภายในที่เลี้ยงให้มีรูปแบบเป็น 3 มิติมากขึ้น เหมาะสำหรับตู้เลี้ยงทุกรูปแบบ ทั้งแบบทะเลทราย แบบป่าฝน และตู้สัตว์น้ำ มีทางเข้าออกหลายช่องเพื่อให้สัตว์เข้าไปหลบซ่อน ช่วยให้สัตว์รู้สึกปลอดภัย และลดอาการเครียดของสัตว์