– หลอดจำลองแสงจันทร์ธรรมชาติ

– เหมาะสำหรับการดูพฤติกรรมการหากินตอนกลางคืนของสัตว์

– ให้ความร้อนในเวลาตอนกลางคืน

– กระตุ้นพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลาน

– สามารถใช้ร่วมกับ Repti Glo  หรือ Sun Glo สำหรับสร้างความร้อนสำหรับรอบ24 ชั่งโมง ทั้งกลางวันและกลาง   คืน

เป็นหลอดจำลองแสงจันทร์ธรรมชาติ เพื่อเอื้ออำนวยให้สามารถเฝ้าดูกิจกรรมการหากินตอนกลางคืนของสัตว์ โดยไม่มีผลรบกวนต่อวงรอบกลางวัน และกลางคืนตามปกติ ให้แสงเป็นสีฟ้าอ่อนเนื่องใช้แก้วสีน้ำเงินผลิตเป็นผิวหลอด ความร้อนจากหลอดไฟมีน้อยแต่เพียงพอสำหรับให้ความอบอุ่นในตอนกลางคืน หลอดมีขนาดวัตต์ต่ำจึงไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของอุณหภูมิในตอนกลางคืน