– ให้แสงสว่าง และความร้อนในพื้นที่เลี้ยงสำหรับกลางวัน

– สร้างพื้นที่อาบแดดที่มีอุณหภูมิแตกต่างจากพื้นที่อื่นทั่วไปในตอนกลางวัน

– ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการผสมพันธุ์ผ่านรังสี UVA

– สามารถใช้ร่วมกับ Night Glo หรือ Heat Glo เพื่อสร้างความร้อนสำหรับรอบ 24 ชั่งโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน

เป็นหลอดที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืช และแสงอัลตราไวโอเลต UVA เพื่อส่วนส่งเสริมพฤติกรรม

ตามธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลาน ให้แสงสว่างและความร้อนเฉพาะจุด รวมทั้งเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่เลี้ยง

 

 

Light/Heat Beam: 65°

Colour Rendering Index: CRI 83

Thermal Efficiency: 93%

 

 

Approximate values at 68°F/20°

Colour temp.: 2560 K

Luminous Flux: 550 Lm

Optical efficiency: 7,3 Lm/W