– ลด และป้องกันการเกิดความเครียดของสัตว์

– เป็นรัง และพื้นที่หลบซ่อนที่สมบูรณ์แบบ

– เหมาะสำหรับตุ๊กแกที่อาศัย และหากินบนพื้นดิน เช่น Leopard Gecko

– มีลักษณะคล้ายคลึงก้อนหินธรรมชาติ สามารถใช้ตกแต่งเข้ากับตู้เลี้ยงทั้งแบบทะเลทราย และป่าฝน ได้ง่าย

Gecko Cave ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ: Smooth Knob Tail Gecko, Banded Gecko เป็นต้น