– แสดงอุณหภูมิ และความชื้นที่แม่นยำ

– ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว

– รวมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิระยะไกล

– มีหน่อยความจำบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด

– ขนาดกะทัดรัด

 

Exo Terra Digital Thermo-Hygrometer เป็นชุดเครื่องวัด 2-in-1 โดยรวมเครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น

ไว้ด้วยกัน มีชุดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นระยะไกลที่มีความแม่นยำมากกว่ามาตรวัดแบบเข็ม และเลเซอร์

สามารถตั้งโปรแกรมสำหรับบันทึกค่าสูงสุด / ต่ำสุด ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ทนทาน และใช้งาน

ง่าย

Exo Terra Digital Thermo-Hygrometer สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี คือ ติดตั้งด้วยตีนตุ๊กแก และตัวดูด