– นวัตกรรมการออกแบบหลอดที่ให้ประสิธิภาพความร้อนถึง 99%

– ปล่อยคลื่นความร้อนอินฟาเรดที่คล้ายคลึงกับความร้อนจากดวงอาทิตย์ตามธรรมชาติ

– ไม่มีแสงสว่างรบกวนวงรอบกลางวัน/กลางคืนตามธรรมชาติ

– ตัวหลอดเป็นเซรามิกแข็ง เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

Exo Terra Heat Wave Lamp เป็นแหล่งรังสีความร้อนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับความร้อนจากดวงอาทิตย์ตาม

ธรรมชาติ คลื่นความร้อนอินฟาเรดช่วงยาวที่สร้างจากหลอดจะให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลื้อยคลานอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่เลี้ยง

อินฟาเรดความร้อนจะแทรกซึมผ่านกระดองและเนื้อเยื่อผิวหนัง ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการบำบัด เนื่องจากคลื่น

ความร้อนอินฟาเรดจะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของระบบเลือดในร่างกายสัตว์