– ใช้แขวนโคมสะท้อนแสง โคมเรืองแสง และโคมลวด

– สามารถปรับตำแหน่งได้ง่าย

– ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ

– ใช้แขวนโคมไฟ เพื่อความปลอดภัย

–  ป้องกันโคมล้มคว่ำ

– ป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตู้ และกรงเลี้ยง

 

 Exo Terra Light Bracket ออกแบบมาเพื่อใช้แขวน โคมไฟสะท้อนแสง (Light Dome) โคมเรืองแสง (Porcelain Clamp Reflector) โคมลวด (Wire Clamp Lamp) และโคมชนิดอื่นๆ เหนือตู้เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานของ Exo Terra ทุกประเภท รวมทั้งตู้เลี้ยงอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย

Exo Terra Light Bracket สามารถปรับเข้ากับโคมไฟได้เกือบทุกประเภท หรือสามารถใช้สำหรับแขวนโคมหลอดความร้อนที่จำเป็นต้องมีการปรับเลื่อยตำแหน่ง ก็สามารถทำได้ง่ายด้วยการเลื่อนแหวนยาง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการทำให้หลอดขาดจาการเคลื่อนไหวหลังจากติดตั้งหลอดเข้ากับโคมแล้ว