– กำจัดคลอรีนในน้ำ

– ลดโลหะหนักในน้ำ

– เพิ่มระดับแคลเซี่ยมในน้ำดื่ม หรือฉีดพ่นลงในอาหาร

– ป้องกันอาการขาดแคลเซี่ยม

– ปราศจากฟอสฟอรัส เพื่อป้องอัตราส่วนที่ไม่สมดุล  และขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม

– ไม่มีส่วนผสมเสริมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด หรือวิตามินที่ทำให้เกิดความผิดปกติถ้าได้รับ

มากเกินไป เช่น โปรตีน วิตามินเอ

– ใช้ 10 หยด ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร ( 1 ขวด ประมาณ 2000 หยด)

 

ใช้สำหรับปรับปรุงสภาพน้ำประปาให้เหมาะสมสำหรับการบริโภค กำจัดคลอรีน และลดปริมาณของโลหะหนักในน้ำ รวมทั้งปรับสภาพน้ำดื่มให้เป็นน้ำดื่มที่มีระดับแคลเซี่ยมที่สูง เหมาะสำหรับป้องกันอาการขาดแคลเซี่ยมของสัตว์เลี้ยง สามารถประยุกต์ใช้สำหรับเตรียมน้ำสำหรับสัตว์น้ำ, แช่, พ่น หรือรักษาสัตว์ป่วยด้วยอาการขาดแคลเซียม เนื่องจากร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เร็วกว่าแคลเซียมผง

อาการขาดแคลเซี่ยมเป็นปัญหาโภชนาการที่สำคัญของสัตว์เลื้อยคลานในที่เลี้ยง  อาหารของสัตว์กินพืช และสัตว์กินเนื้อมักจะขาดแคลเซี่ยม และมีฟอสฟอรัสสูง ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แคลเซียมที่มีฟอสฟอรัส

อัตราส่วนที่เหมาะสมของแคลเซียมอาหารต่อฟอสฟอรัส (Ca : P) ไม่ควรน้อยกว่า 1.2 : 1 หรือ 2 : 1 ถึง 8 : 1 (ขึ้นอยู่กับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด) การขาดแคลเซียมในอาหารสามารถนำไปสู่โรคกระดูก (Metabolic Bone Disease) และกระดองผิดรูป กระดองนิ่มในเต่า

 

ใช้ 2 หยด ผสมน้ำ 30 มิลลิลิตร (1 ขวด ประมาณ 2000 หยด)

พ่นผสมอาหาร:

สัตว์กินเนื้อ

อาหารประเภทสัตว์เหยื่อ หรือแมลงเหยื่อ  ใช้  0.25 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักอาหาร 1 กรัม

อาหารประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ใช้ 0.1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักอาหาร 1 กรัม

สัตว์กินพืช

อาหารประเภทผักผลไม้  ใช้  0.0125 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักอาหาร 2 กรัม และเพิ่มขึ้น 2 – 4 เท่าสำหรับเต่า สัตว์

ท้อง หรือการเพาะขยายพันธุ์