– ขั้วหลอดเป็นเซรามิกทนความร้อน

– กำลังไฟสูงถึง 250 วัตต์ 

– เหมาะสำหรับการใช้งานกับความร้อนเซรามิก (Ceramic Heat Emitters), Self-Ballasted Mercury Vapour Bulbs และหลอดไส้ทุกประเภท

– โครงลวดป้องกันการสะสมความร้อยเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการสัมผัสหลอดโดยตรง

 

Exo Terra Wire Light มีขั่วเซรามิกทนความร้อนกำลังไฟสูงถึง 250วัตต์ เหมาะสำหรับการใช้งานกับความร้อนเซรามิก (Ceramic Heat Emitters), Self-Ballasted Mercury Vapour Bulbs, และหลอดไส้ทุกประเภท

โครงลวดป้องกันการสะสมของความร้อนที่ไม่จำเป็น และป้องกันสัตว์หรือผู้เลี้ยงสัมผัสหลอดความร้อนโดยตรง

Wire Light เหมาะสำหรับ Heat Wave Lamp 150 W (PT2047)