– สร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบสามมิติ

– สร้างพื้นที่อาบแดดที่ใกล้หลอดอาบแดด และหลอดยูวี

– มีลักษณ์เหมือนหินจริงมาก

– มีช่องทางหลบซ่อนหลายทาง เพื่อป้องกันความเครียด

– โครงสร้างมันคง อายุการใช้งานยาวนาน

– ทำความสะอาดง่าย

Exo Terra Rock Outcrop ช่วยสร้างสถานที่ภายในที่เลี้ยงให้มีรูปแบบเป็น 3 มิติมากขึ้นสำหรับตู้เลี้ยงทุกรูปแบบ รูปทรงสามารถใส่ในตู้เลี้ยงที่มีพื้นที่น้อย รวมทั้งลดการสูญเสียพื้นที่ในตู้เลี้ยงโดยเปล่าประโยชน์ และช่วยสร้างพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งความร้อน หรือแสงยูวีมากขึ้น มีทางเข้าออกพื้นที่หลบซ่อนภายในหลายทางเพื่อลดอาการเครียดของสัตว์