– มีระดับของแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง UVA และ UVB ในปริมาณสูง, แสงสำหรับการมองเห็น และ ความร้อนในหลอดเดียว

– เป็นหลอด Mercury Vapour ที่มีบัลลาสด์ในตัว

– ให้ประโยชน์ของแสงแดดธรรมชาติ

– ช่วยป้องกันโรคกระดูกอ่อน และกระดูกผิดรูป

– ระยะการติดตั้งไม่ต่ำกว่า 30ซม.

* ไม่ควรใช้ร่วมกับสวิทย์หรี่ไฟ

Exo Terra Solar Glo จำลองแสงที่สำคัญในแสงแดดธรรมชาติมาใช้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์เลื้อยคลาน มี

สมดุลที่เหมาะสมของแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง UVA และ UVB, แสงสำหรับการมองเห็น และแสงอินฟราเรดความ

ร้อน รวมไว้ภายในหลอดเดียวกัน ง่ายต่อการติดตั้ง ทำให้ Exo Terra Solar Glo เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเพาะ

พันธุ์ มืออาชีพ

Solar Glo มีสเปกตรัมของแสงที่สูงพอดี เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการกิน, สีสันที่สดใสสวยงาม และ

การสร้างวิตามิน D3 เพื่อช่วยดูดซึมแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกอ่อน และกระดูกผิดรูป

เหมาะสำหรับใช้กับโคม Exo Terra Light Dome (PT2057) หรือ Exo Terra Wire Light (PT2062)

*หลอด Solar Glo มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อหลอดมีความร้อนสูงเกินไป อาจเกิดจาก ขั้วหลอดหลวม โคม

ที่ระบายความร้อนไม่ดี หรือสาเหตุจากกระแสไฟไม่สม่ำเสมอ กระแสไฟกระชาก อาการติดๆดับๆจากปลั๊กหลวม

ดังนั้นขั้วหลอดที่ใช้ควรเป็นเซรามิกเท่านั้น และตัวโคมควรจะระบายคามร้อนได้ดี และนำให้ใช้ร่วมกับสวิตท์เปิดปิด

เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟ

หลังจากหลอดตัดการทำงานแล้วต้องทิ้งให้หลอดเย็นเป็นเวลาประมาณ 15 นาที จึงจะเปิดการทำงานได้อีกครั้ง