– ผลิตจากแสตนเลส คุณภาพสูง

– ปลายจับยาว

– ปลายเคลือบยางนิ่ม เพื่อป้องกันอันตรายต่อปากสัตว์

– ด้ามจับถนัดมือ

– เหมาะสำหรับป้อนแมลงเหยื่อเป็น

ผลิตจากแสตนเลสคุณภาพสูง Exo Terra Tongs เหมาะสำหรับใช้ป้อนแมลงเยื่อเป็นสำหรับสัตว์เลื้อยคลาน ปลาย

ด้ามจับยาวเพื่อระยะการป้อนเหยื่อที่เหมาะสมป้องกันความเครียดต่อสัตว์เลี้ยงในขณะให้อาหาร ปลายหุ้มยางนิ่มเพื่อ

ป้องกันอันตรายต่อสัตว์ และถนัดในการใช้จับแมลงเยื่อ