– รูปลักษณ์คล้ายคลึงก้อนหินธรรมชาติ เหมาะสำหรับประดับตกแต่งพื้นที่เลี้ยง

– เป็นพื้นที่หลบซ่อน ทำให้สัตว์เกิดความรู้สึกปลอดภัย

– ป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด

– มีความมั่นคง ไม่ล้มคว่ำง่ายจากสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่

Exo Terra Tortoise Cave ถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่หลบซ่อนขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเต่า พื้นที่หลบซ่อนที่เหมาะ

สมมักจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามในตู้เลี้ยงที่ตกแต่งแบบธรรมชาติ ปราศจากการจัดเตรียมจุดปลอดภัย

สำหรับหลบซ่อนและนอนหลับนั้น ทำให้เต่าเกิดความเครียด ส่งผลต่อพฤติกรรมและการกิน

Exo Terra Tortoise Cave ถูกออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายก้อนหินก้อนกรวด มีพื้นที่หลบซ่อนขนาดใหญ่ เลียนแบบ

สถานที่หลบซ่อนตามธรรมชาติของเต่า เพื่อหลบแสง และเป็นพื้นที่เย็นในตู้เลี้ยง