– สร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบสามมิติ

– เป็นทั้งน้ำตก พื้นที่อาบแดด และตัวกรองภายในอันเดียวกัน

– สามารถใช้ตกแต่งร่วมกับสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำได้ทุกประเภท

– ซ่อนระบบกรองน้ำไว้ภายใน

– ช่วยสร้างระบบการไหลเวียนของน้ำและเพิ่มอากาศ

– เป็นที่อาบแดด และเกาะพักผ่อนสำหรับสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ

 

Exo Terra Turtle Cliff เป็นทั้งน้ำตก พื้นที่อาบแดด และตัวกรองภายในชิ้นเดียวกัน เป็นศิลปะการผสมผสาน

เปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบกรองในพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ กับแนวคิดของถิ่นที่อยู่อาศัย และให้พื้นที่อาบแดด หรือพื้นที่

เกาะพักผ่อนสำหรับเต่าน้ำ และ สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำอื่นๆ ตัวกรองที่ซ่อนอยู่ภายในช่วยสร้างน้ำสะอาดเพื่อ

สุขภาพที่ดีของสัตว์ ในขณะที่น้ำตกช่วยสร้างระบบการไหลเวียนของน้ำและเพิ่มอากาศ ลวดลายพื้นผิวสีสันแบบหิน

ธรรมชาติทำให้สามารถใช้ติดตั้งร่วมกับสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำทุกประเภท

 

Exo Terra Turtle Cliff มีตัวกรองขนาดใหญ่ Repti Clear Terrarium Filter เป็นชุดเดียวกันพร้อมติดตั้งเพื่อ

ระบบการไหลเวียนของน้ำที่ดี ระบบกรองแบบ 3 ส่วนสามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อคุณภาพการกรองชีวะภาพที่มี

ประสิทธิภาพ รับประกันคุณภาพของตัวเครื่อง การกรองสารเคมี และชีวะภาพ สามารถใส่วัสดุกรองเพิ่มเติมลงในส่วน

ของช่องเก็บตัวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกรอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งตัวทำความร้อน (Heater)

ซ่อนไว้ภายในได้ด้วยเช่นกัน ผิวด้านข้างและด้านหลังเรียบทำให้ง่ายสำหรับติดตั้งเข้ากับมุมของตู้เลี้ยง