– ดักจับ ฟอสเฟต, ไนไตรท์ และไนเตรด ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นพิษในน้ำ

– ใช้ง่าย และช่วยลดกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

– ลดการสะสมของสารอินทรีย์ที่ทำให้น้ำเสีย และอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง

– ใช้งานได้นานถึง 2 เดือน

– เพิ่มความสยงามเป็นธรรมชาติในที่เลี้ยง

– ขนาดการใช้งาน 1 ก้อนต่อน้ำ 30-60 ลิตร หรือ 10-20 แกลอน

Exo Terra Moss Ball ช่วยให้น้ำใส และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีรูปลักษณ์ที่ออกแบบให้คล้ายคลึงกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ ภายในบรรจุเรซินชนิดพิเศษที่ช่วยลดสารประกอบต่างๆ ที่สนับสนุนการสะสมของสารอินทรีย์ที่ไม่พึง

ประสงค์ โดยการดูดซึมดักจับ ฟอสเฟต, ไนไตรท์  และไนเตรด ไว้ในแกนเรซิน

มอสบอลช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับพืช และสัตว์น้ำ ทำให้ง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษาตู้เลี้ยง