–  เหมาะสำหรับกบขนาดเล็กทุกประเภท

– กระตุ้นพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของกบศรพิษ

–  มีลักษณะเหมือนใบพืชตามธรรมชาติ

– กรวยน้ำสามารถถอดออกได้

– สามารถวางในตำแหน่งตรง หรือเป็นมุมเอียง 45 องศา

Exo Terra Dart Frog Bromelia มีความคล้ายคลึงเหมือนสับปะรดสีตามธรรมชาติที่พบในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของกบ ใบที่ซ้อนทับกันส ร้างพื้นที่วางไข่สำหรับกบเพศเมีย กรวยน้ำให้พื้นที่อาศัยสำหรับลูกอ๊อด สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย ลดการะสมของเชื้อโรค ง่ายต่การจัดการเมื่อเปรียบเทียบกับพืชธรรมชาติ