– เหมาะสำหรับจิ้งจก และตุีกแก

– สวยงาม และง่ายต่อการตกแต่งเข้ากับตู้เลี้ยง

– เหมาะสำหรับตกแต่งตู้เลี้ยงสัตว์ป่าฝนเขตร้อน เช่น Day Gecko, Electric Blue Gecko, Crested Gecko, Peacock Day Gecko และกบต่างๆ เป็นต้น

– มีลักษณะเหมือนใบเตยจริง

 

Exo Terra Pandanus มี ความคล้ายคลึงพืชจริงในตามธรรมชาติมาก เหมาะสำหรับตู้เลี้ยงที่จัดตกแต่งแบบป่าฝนเขตร้อน ใบที่ทับซ้อนกันสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับกบต้นไม้, ตุ๊กแก และสัตว์อื่นๆ