– ส่วนผสมของ พอลิแซคคาไรด์ และ ไกลโคโปรตีน เหมือนยางไม้ในป่าธรรมชาติ

– ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์

Mazuri Gum Arabic ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของกลุ่มลิงโลกใหม่ ซึ่งมียางไม้เป็นอาหารในป่าธรรมชาติ

ขนาดเม็ดอาหาร:  ผงสำหรับผสมน้ำธรรมดา

ขนาดบรรจุ:         บรรจุในกระปุกพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

ข้อมูลโภชนาการ :

โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 1.0%
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 0.0%
ไฟเบอร์ (ไม่เกิน) 2.0%
น้ำหนัก 1 กก.