– สูตรพิเศษด้วยโภชนาการที่สมดุล เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารหลักของนกที่อยู่ในช่วงเพาะขยายพันธุ์

– มีคุณค่าโภชนาการที่สมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องผสมอาหารเสริมเพิ่มเติม

– มีเศษตกหล่นและฝุ่นน้อยกว่าอาหารเม็ดทั่วไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย

– มีของเสียน้อยกว่าเมล็ดธัญพืช (20-50% ของน้ำหนักเมล็ดธัญพืชคือเปลือก)

– ลดเวลาในการเตรียมอาหาร

 – สามารถใช้ผสมร่วมกับอาหารตามธรรมชาติ เช่น เมล็ดธัญพืชต่างๆ ได้ถึง 20% ของน้ำหนักอาหาร เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติ หรือการฝึก

– ปราศจากสารปรุงรส และสีสังเคราะห์

– เป็นแหล่งของเม็ดสีธรรมชาติ สารต้านอนุมูลอิสระ และกรดไขมันโอเมก้า3

อาหารสำเร็จรูปสำหรับนกแก้วขนาดเล็ก และนกเกาะคอน สูตรพิเศษสำหรับนกที่อยู่ในช่วงเพาะขยายพันธุ์ และเลี้ยงดูลูก

ขนาดเม็ดอาหาร:  เม็ดกลม 3/32 นิ้ว

ขนาดบรรจุ:           กระสอบกระดาษ ขนาด 25 lb (11.33 kg)

ข้อมูลโภชนาการ:

โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 18.00%
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 6.50%
ไฟเบอร์ (ไม่เกิน) 4.50%
ความชื้น (ไม่เกิน) 12.0%
เถ้า (ไม่เกิน) 8.0%

นกปากขอมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 200-300 สายพันธุ์ แต่ละชนิดได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารในธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด รวมทั้งเมล็ดพืช ธัญพืช ผัก และแมลง

จาก อาหารทั้งหมด นกปากขอมักชอบกิน เมล็ดพืช และถั่ว มากกว่าถ้าหากหาได้ เนื่องจากเมล็ดพืช และถั่วหายากในธรรมชาติ ทั้งยังมีไขมัน และให้พลังงานสูง จึงต้องคำนึงถึงเสมอว่า ระบบย่อยอาหารของนกปากชอได้รับการพัฒนาเพื่อย่อยอาหารหลากหลายชนิด ดังนั้นเพียงแค่เมล็ดพืช กับถั่วจึงไม่ใช่อาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม

อาหาร นกปากขอชนิดเมล็ดพืชมีข้อด้วย 2-3ประการ เช่น มีแคลอรี่ในระดับสูง ซึ่งก่อให้เกิดโรคอ้วน ส่งผลต่อการขยายพันธุ์ และอายุสั้น นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เกลือแร่น้อย ประการสุดท้าย จากผลการวิจัยพบว่าเมล็ดพืช และถั่ว ขาดกรดอะมิโนที่สำคัญบางอย่างด้วยเช่นกัน

อาหาร แบบเมล็ดธัญพืชถูกพ่นเคลือบผิวด้วยวิตามิน และแร่ธาตุ ปัญหาคือ เมื่อนกเกาะเปลือกเมล็ดธัญพืชออกก็จะทำให้วิตามิน และแร่ธาตุ หลุดออกไปด้วย เมื่อนกกินแต่เมล็ดธัญพืชก็จะได้รับสารอาหารตามธรรมชาติ แต่ก็ทิ้งคุณค่าโภชนาการบางส่วนไว้บนเปลือกเมล็ดธัญพืชด้วยเช่นกัน

อาหาร MAZURI Small Bird Diet สำหรับนกปากขอเล็ก และ MAZURI Parrot Diet สำหรับนกปากขอใหญ่ มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องผสมสารเสริมเพิ่มเติม นกไม่สามารถเลือกกินได้เหมือนเมล็ดธัญพืช ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า นกของท่านจะได้รับโภชนาการครบถ้วน ย่อยง่าย กากอาหารและของเสียน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดธัญพืชและเปลือก ซึ่งมีอัตราส่วนของส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ประมาณ 20-50%

พัฒนา สูตรโดยนักวิจัยของ Mazuri และนักโภชนาการ ระดับปริญญาเอก ถูกวิเคราะห์ ทดสอบ ด้วยความมุ่งมั่น แม่นยำ เช่นเดียวกันกับการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอาหารสำหรับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

อาหาร MAZURI มีส่วนผสมวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมในอัตราส่วนที่สมดุล เพื่อคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ผ่านขบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 แต่ละถุงถูกบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจนเพื่อรักษาความสดใหม่

อาหาร Mazuri ถูกพัฒนาขึ้นมา 4 ชนิด คือ

56A6 Small Bird Maintenance สำหรับนกแก้วเล็ก,             56A7 Small Bird Breeding สำหรับนกแก้วเล็ก

56A8 Parrot Maintenance สำหรับนกแก้วใหญ่,                   56A9 Parrot Breeding สำหรับนกแก้วใหญ่

อาหาร สำหรับนกปากขอเล็ก และนกปากขอใหญ่ คล้ายคลึงกันมาก แตกต่างกันที่ขนาดเม็ด และ 56A6 / 56A7 มีระดับแคลอรี่ที่สูงกว่าเล็กน้อยเพื่อชดเชยขบวนการเผาผลาญอาหารที่สูงกว่า ของนกแก้วเล็ก

อาหาร Mazuri ผ่านขบวนการรีดร้อน แทนการอัดเม็ด ทำให้อาหารย่อยได้ง่ายกว่า ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากนกแก้วมีระบบทางเดินอาหารสั้น ดังนั้นอาหารที่ย่อยง่ายจึงปลอดภัยมากกว่า

อาหาร Mazuri ถูกออกแบบมาให้ใช้เป็นอาหารหลัก แต่ก็ไม่มีผลเสียแต่อย่างใดหากใช้เสริมกับผักและผลไม้ แต่ไม่แนะนำให้เสริมด้วยเมล็ดพืช หรือถั่ว เนื่องจากมีปริมาณไขมันสูงซึ่งจะทำลายสมดุลของอาหาร

น้ำหนัก 11.33 kg