– คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้วิตามินและแร่ธาตุเพิ่มเติม รวมทั้งวิตามิน C

– ประกอบหลักเป็นหญ้าทิโมธี โปรตีนต่ำ และมีแร่ธาตุที่สมดุลกว่าหญ้าอัลฟัลฟ่า

– มีเยื่อใยสูง ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเคี้ยวให้มากขึ้น

– วิตามิน C ที่มีความเสถียร คงสภาพพร้อมใช้งานได้ยาวนานกว่าวิตามิน C แบบดั้งเดิม

– มีโปรไบโอติกเพื่อส่งเสริมสุขภาพของทางเดินอาหาร

– มีส่วนผสมของเมล็ดแฟรกซ์ แหล่งของกรดไขมันโอเมก้า 3

– วิตามิน E ธรรมชาติ

– มีส่วนผสมของ ยัคคา ชิดิเจอร่า ช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียในมูลสัตว์

Mazuri Timothy-Based Guinea Pig Diet เป็นสูตรอาหารที่สมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของหนูแกสบี้ในทุกช่วงชีวิต

ขนาดเม็ดอาหาร:  เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว, ความยาว 1/2 นิ้ว

ขนาดบรรจุ:          กระสอบกระดาษ ขนาด 25 lb (11.33 kg)

ข้อมูลโภชนาการ :

โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 18.0%
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 4.0%
ไฟเบอร์ (ไม่เกิน) 18.0%
ความชื้น (ไม่เกิน) 12.0%
เถ้า (ไม่เกิน) 9.0%
วิตามิน E (ไม่น้อยกว่า) 75 IU/kg
กรดแอสคอร์บิก (ไม่น้อยกว่า) 1000 mg/kg

 

น้ำหนัก 11.33 กก.