– เป็นทรายธรรมชาติจากทะเลทราย 100% ปราศจากสีย้อม หรือสารเคมี

– ช่วยสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้คล้ายคลึงกับทะเลทราย

– ดูดซับ และนำความร้อนได้ดี

– ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการขุด และฝังตัวของสัตว์ตามธรรมชาติ

– สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับวางไข่

 Exo Terra Desert Terrarium Sand เป็นทรายธรรมชาติจากทะเลทราย ปราศจากสีย้อม และสารเคมีเจอปน ผ่านการร่อนเพื่อกรองเอาสิ่งสกปรกออก และคัดกรองให้เม็ดทรายมีขนาดที่เท่ากัน ดูกลมกลืนเป็นเนื้อเดียว