Exo Terra Flextray คือถาดรองสำหรับกรงตาข่ายไนลอน Exo Terra Flexarium ช่วยรองรับวัสดุรองพื้น หรือของเหลวภายในกรงตาข่าย มีทั้งขนาดสำหรับการวางแนวตั้ง และแนวนอน

 

ใช้ได้กับกรงตาข่ายขนาด:

Exo Terra Flexarium ขนาด 38 แกลอน วางแบบแนวตั้ง    PT2552 Flexarium 38 Gallon