– เพิ่มระดับความชื้นในอากาศได้ถึง 100%

– ให้บรรยากาศที่สวยงามต่อสายตา

– สร้างหมอกเมฆระดับต่ำ ในตู้เลี้ยงแบบป่าฝน

– สร้างหยดน้ำค้าง ในตู้เลี้ยงแบบทะเลทราย

ช่วยสร้างหมอกเย็นในตู้เลี้ยง เหมาะสำหรับใช้เพิ่มระดับความชื้น ช่วยสร้างบรรยากาศพื้นที่ชื้นแฉะที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ สามารถทำงานได้ในทุกระดับน้ำ ต่ำสุด 5 เซ็นติเมตร