– เพิ่มอุณหภูมิอากาศโดยรวมในพื้นที่เลี้ยง

– ให้ความร้อนที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมต่างๆ และการย่อยอาหาร

– ให้คลื่นความร้อนอินฟราเรด

– เหมาะสำหรับเป็นแหล่งรังสีความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง

– ไม่รบกวนวงรอบกิจกรรมตามปกติของสัตว์

– เหมาะสำหรับกิจกรรมการชมพฤติกรรมหากินในตอนกลางคืนของสัตว์

– สามารถใช้ร่วมกับ Repti Glo หรือ Sun Glo สำหรับสร้างความร้อนสำหรับรอบ24 ชั่งโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน

เป็นหลอดที่ให้คลื่นความร้อนอินฟราเรด ตัวหลอดมีตัวสะท้อนแสงในตัวเพื่อส่งความร้อนโดยตรงต่อพื้นที่ที่ต้องการ

ผิวหลอดมีสีแดงเพื่อสร้างคลื่นอินฟราเรดซึ่งผลิตจากใยแก้วพิเศษ แสงสีแดงจากหลอดจะไม่รบกวนพฤติกรรมของ

สัตว์ทั้งในกลางวันและกลางคืน เหมาะสำหรับเป็นแหล่งความร้อนที่ดีตลอด 24ชั่วโมง

 

 

Light/Heat Beam: 40°

Colour temp.: 1500K