– รวมปั๊มน้ำในตัว

– สามารถเพิ่มเครื่องทำหมอก  Exo Terra Terrarium Fogger เพื่อสร้างลักษณะพิเศษ

– มีลักษณะคล้ายคลึงธรรมชาติกลมกลืนกับตู้เลี้ยงสัตว์ทุกประเภท

– ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการดื่มน้ำตามธรรมชาติในกิ้งก่า เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน

– ทำความสะอาดง่าย

– เพิ่มระดับความชื้นสัมพัทธ์ในสถานที่เลี้ยง

– ผลิตจากเรซินเกรดสำหรับอาหาร ชนิดแข็ง ที่ไม่มีรูพรุน ปลอดสารพิษ ป้องกันการสะสมและพัฒนาของเชื้อ

แบคทีเรียที่เป็นอันตราย

– มีความเสถียร มั่นคง ไม่สามารถถูกทำให้ล้มคว่ำได้ง่าย จากสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่

เนื่องจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์  น้ำตก Exo Terra จึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่ในพื้นที่เลี้ยง มี Repti Flo ปั๊ม  เพื่อการไหลเวียนของน้ำ  ตัวน้ำตก แยกประกอบเป็นส่วนๆ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

เพื่อความปลอดภัย ผิวของอ่างเก็บน้ำด้านในมีลักษณะหยาบ ช่วยให้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินปีนขึ้นได้

อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการจมน้ำ สามารถเพิ่มก้อนหินขนาดเล็กลงในอ่างเกิดน้ำเพื่อ

ความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ คาเมเลี่ยน และกบขนาดเล็ก

ควรทำความสะอาด เก็บสิ่งปฎิกูล หรือ มูลสัตว์ ออกจากน้ำตกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาดของน้ำ แนะนำให้

เติมน้ำยา Aquatize เพื่อกำจัดโลหะหนักคลอรีนในน้ำประปาออก และเติม Biotize เพื่อยืดระยะเวลาให้น้ำ

สะอาดอยู่ได้นานขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมแบคทีเรียที่มีประโยชน์ และช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ด้วยการสลาย

ของเสีย

การไหลเวียนของน้ำเกิดจากปั๊ม Exo Terra Repti Flo 200 สามารถเพิ่มเติม Exo Terra Terrarium Fogger ได้

โดยซ่อนในช่องใต้ทางน้ำไหลของน้ำตก