– ชุดท่อน้ำ พร้อมข้อต่อและหัวฉีด สำหรับเครื่องพ่นละอองน้ำ Monsoon RS400

    – สามารถใช้ต่อเพิ่มจำนวนหัวฉีดจากตัวเครื่องเดิม (สูงสุด 6หัวฉีด)

– ติดตั้งง่าย

Exo Terra Monsoon Nozzle Extension Kit  ประด้วย 1 หัวฉีด ติดตั้งง่าย ช่วยเพิ่มพื้นที่การพ่นละอองน้ำในตู้เลี้ยงเดียวกัน หรือหลายๆตู้ มากสูงสุดถึง 6 หัวฉีด ต่อ 1 เครื่องพ่นละอองน้ำ Monsoon RS400