– คล้ายคลึงธรรมชาติมาก

– เป็นวัสดุรองพื้นที่สะอาดปลอดภัย

– ใช้งานง่าย

– นิ่ม และสร้างความระคายเคืองต่อสัตว์

– มีคุณสมบัติดูดซึมของเหลว และซักล้างได้

 Exo Terra Moss Mat เป็นวัสดุรองพื้นตู้เลี้ยงสัตว์ที่มีความคล้ายคลึงธรรมชาติมาก และสามารถใช้ได้กับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินทุกประเภท มีลักษณะนิ่ม สะอาด และดูดซึมของเหลวได้ ใช้งานง่าย สามารถตัดให้ได้ขนาดตามขนาดตู้เลี้ยง ล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อทำความสะอาด หรือเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น