– ถ้ำหลบซ่อนรูปแบบก้อนหิน ที่เป็นสวนตัว

– ติดตั้งผ่านกระจกตู้ด้วยแม่เหล็ก

– สามารถเฝ้าสังเกตพฤติกรรมโดยไม่รบกวนสัตว์

– เป็นฉนวนเพื่อสร้างโพรงเย็น ใกล้เคียงกับธรรมชาติ

– เป็นรังที่สมบูรณ์แบบสำหรับหลายสายพันธุ์

– ลดความเครียดของสัตว์ในขณะที่ถูกสังเกตุ

เป็น ต้องเปิดที่เลี้ยง และรบกวนสัตว์ การจับหรือขุดคุ้ยสัตว์โดยต้องรื้อวัสดุรองพื้น หรือนำอุปกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งที่เลี้ยงออก เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์เกิดความเครียดสูง ซึ่งสามรถหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการใช้ Reptile Den

ฝา ปิดหินสามรถเปิดออกได้จากภายนอกตู้เพื่อสังเกตสัตว์ที่กำลังหลบซ่อน หรือหลับอยู่ และสามารถปิดกลับเข้าที่เดิมจากภายนอกตู้กลับเช่นเดียวกัน ฝาปิดและตัวโพรงจะประกบเข้าด้วยกันผ่านผนังตู้เลี้ยงด้วยแม่เหล็กแรงสูง รูปลักษณ์ภายนอกสวยงามเลียนแบบหินธรรมชาติ เหมาะสำหรับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เลี้ยงไปในตัว

ผนัง โพรงผลิตจากวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิในโพรงให้เย็นกว่าอุณหภูมิภายนอกภายในตู้เลี้ยงนอกจากนี้ ยังสามรถวางมอส หรือวัสดุรองพื้นที่มีความชื้นไว้ภายในเพื่อสร้างความชื้นภายใน Reptile Den ช่วยให้สังเกตสัตว์เลื้อยคลานได้ง่ายขึ้น ในขณะที่อยู่ในที่หลบซ่อน หรือที่นอนหลับพักผ่อนโดยไม่จำ